S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

P A R T N E R I


KONTAKT

Slavomír Prúčny
Nitrianska 6A/2254
927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320
napíšte nám
Slovenská republika

NOVINKY

arr3JAKO AKCIE 2020NA VYBRANÉ MODELY TEPLÁKOVÝCH SÚPRAV, DRESOV, TRENIEK, ŠTULPNÍ A TRÉNINGOVÉHO OBLEČENIA Uvedené...

TOVAR V AKCII

naša cena 7,00 €
naša cena 5,00 €

 

TOPlist


» OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.


Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.jakosport-sala.sk, na základe objednávky kupujúceho.
Objednávka može byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailu. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná.


Dodacia doba a platobné podmienky

Našou snahou je vybaviť všetky objednávky čo najrýchlejšie k Vašej úplnej spokojnosti. Obvyklá doba dodania je 7 - 14 dní. Dodacie lehoty (pokiaľ sú uvedené) u jednotlivých druhov tovaru sú "obvyklé" pokiaľ je tovar skladom u nás alebo u výrobcu. Nemôžu byť však chápané ako presné alebo záväzné. V prípade nedostatku niektorej položky v objednávke alebo určitej veľkosti, farby alebo typu tovaru Vás budeme okamžite informovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odosielame objednávku kompletnú.

Zákazník si vyberá spôsob doručenia pri potvrdení objednávky. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný.  V prípade, že je Vami objedaný tovar vypredaný a nedá sa už doobjednať bude zákazník včasne informovaný. 

Platba môže prebiehať nasledovnými spôsobmi:

  • hotovostne - na dobierku pri prevzatí tovaru

  • hotovostne pri osobnom prevzatí tovaru

Informácie o objednávkach: mailom na info@jakosport-sala.sk s číslom objednávky.

 

Poštovné a spôsob dopravy

V rámci Slovenskej republiky - spôsob doručenia Slovenská pošta

  • objednávka od 3,00 € do 30,00 € bez DPH - poštovné 3,00 €
  • objednávka od 30,00 € do 70,00 € bez DPH - poštovné 6,00 €
  • objednávka nad 70,00 € bez DPH - poštovné - 0,00 €
  • balné neúčtujeme

Pri zasielaní tovaru do zahraničia, je treba dohodnúť osobitné podmienky dopravy.

 

Odstúpenie od objednávky

Zákazník, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné DORUČIŤ na našu adresu do 7 dní - nie odoslať na siedmy deň. Súčasťou balenia musí byť sprievodný list s podpisom a oboznámením o odstúpení od zmluvy.

Postup pri vrátení tovaru - po prevzatí tovaru je potrebné zaslať mailom na kontaktnú adresu info@jakosport-sala.sk informáciu o odstúpení od predaja a ďalším postupom. Zákazník si môže vybrať z ponuky iný tovar, ktorý mu bude zaslaný bez nákladov na poštovné alebo žiadať o vrátenie platby - v tomto prípade je potrebné mailom zaslať číslo bankového účtu, kam bude platba stornovaná.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Vrátenie a výmena tovaru

V súlade so zákonom môže kupujúci behom 7 dní po obdržaní tovaru bez udania dôvodu tovar vrátiť za nasledovných podmienok: tovar musí byť odoslaný doporučene s poistením na adresu predávajúceho (nie dobierkou, nebude prevzatá), tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, čistý a s visačkou. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám bude prednostne zaslaný tovar na výmenu, v prípade stornovaní objednávky bude platba za tovar zaslaná bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Náklady na poštovné znáša kupujúci.  Vrátenie sumy prebieha na protiúčet zákazníka bezhotovostným prevodom. Prosíme zákazníkov, aby tovar posielali IBA na uvedenú adresu:

Slavomír Prúčny - JAKO ŠPORT ŠAĽA

Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa

 

Neprevzatie dobierky

Po neprevzatí objednávky je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté náklady. Kupujúci po neprevzatí zásielky sa stáva dlžníkom a bude mať zablokované objednávanie. Pre opätovné zaslanie tovaru je účtovaný paušálny poplatok 7,00 €, ktorý je pripočítaný k celkovej sume.

V prípade ďalších objednávok je platba možná len prevodom na účet. Vyhradzujeme si právo na vymáhanie vzniknutej škody na poštovnom vo výške 5,00 €.

POZOR ! Upozorňujeme, že pri odmietnutí zásielky doručovanej prostredníctvom kuriérskej služby je výška škody 8,50 € !

 

Reklamácia chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predajca je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Reklamáciu uplatňuje priamo u predajcu osobne, písomne alebo elektronicky. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a vyplneným reklamačným protokolom.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škody spôsobené vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.

Vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý a v pôvodnom obale.

Náklady na poštovné znáša kupujúci.

 

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a veľkosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 

Záručná lehota

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je spravidla 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar inú záručnú lehotu, je predávajúci povinný oboznámiť s týmto zákazníka. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.

 

Spôsob vybavenia reklamácie

Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Neopodstatnený podnet k reklamácií
Pri neopodstatnenom podnete k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.


Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

ZjUzYzcwM